پکیچ های لاغری

دستگاه آر اف

اثرات آر اف بطور خلاصه

جوانسازي و كشيدگي پوست صورت ، دست و غيره

اشعه RF همان اشعه راديو فركوانس است كه زمانيكه در تايم و انرژي و عمق مناسب به پوست تابانده شود منجر به تحريك ساخت كلاژن در عمق پوست و نهايت كاهش چين و چروكهاي پوستي كشيدگي و سفتي پوست و جواني و شادابي پوست ميشود
تاثيرات RF بلافاصله بعد از نيم ساعت قابل مشاهده خواهد بود كه البته اين تاثير موقتRF ميباشد كه بعد از ٢-٣ روز كاهش ميايد و تاثير اصلي RF حدودا بعد از 2 هفته و بدليل كلاژنسازي در عمق پوست قابل مشاهده خواهد بود كه البته با تكرار جلسات اين تاثيرات موقت بشكل دائمي و پايدار تبديل خواهند شد
ناگفته نماند كه بسياري از خانمها از اين تاثير موقت و زودهنگام RF قبل از مراسم و مهماني استفاده بهينه مينمايند

لاغري ، از بين بردن سلوليت و كاهش سايز موضعي

با استفاده از پروب لاغري دستگاه و همچنين در درجات بالاتر انرژي در طي ١٢-١٠ جلسه ميتوانيم لاغري و كاهش سايز محسوس در نواحي خاص بدن كه معمولا به رژيم غذايي مقاوم ميباشند (يعني نواحي سلوليت)بدست آوريم مثلا نواحي شكم، پهلوها ، بازوها و كنار ران

رفع غبغب

رفع غبغب چه در مورد افرادي كه غبغب برجسته و پرچربي دارند و چه در مورد افراديكه غبغب شل و لاغر ولي افتاده دارند كاربرد دارد
به اين شكل كه در مورد افراد با غبغب لاغر و شل و افتاده فقط از درجات خاصي از انرژي كه منجر به تايتنينگ و سفتي و كشيدگي پوست ميشود استفاده ميكنيم و در مورد افراديكه غبغب پر و گوشتالو دارند از همراهي ليپوليز و تجريه چربي به همراه تايتنينگ و كشيدگي پوست استفاده ميكنيم

تعداد و فواصل جلسات آر اف

معمولا ١٢-١٠ جلسه نيم ساعته براي بروز علائم و تغييرات دلخواه كافي ميباشد كه فواصل جلسات جهت كشيدگي و جوانسازي پوست يك هفته در ميان و جهت لاغري هفته اي يكبار ميباشد

تصويري از دستگاه آر اف

dr

نمونه كار ما از دستگاه آر اف

dr dr

 

دستگاهshock wave

اثرات شاك ويو بطور اجمالي

١-كاهش وزن عمومي
٢-لاغري موضعي در سلوليتها و نواحي مورد نظر
٣-كشيدگي و سفتي پوست و از بين بردن افتادگي و شلي پوست
٤-كم رنگ شدن استرچ ماركها

تعداد جلسات و فواصل آنها

معمولا ١٠-١٢ جلسه با فواصل يك هفته يكبار كافيست تا نتيجه دلخواه و مناسب حاصل شود
مدت زمان كار كردن در هر ناحيه بدن حدودا ٤٠-٣٠ دقيقه ميباشد
بلافاصله بعد از اتمام هر جلسه ورزش نيمساعته لازم است بهمراه مصرف مايعات فراوان

تصوير دستگاه

dr

 

تجويز رژيمهاي تغذيه اي نرم افزاري

اين مرحله همراه و همگام با استفاده از دستگاههاي لاغري ارائه ميشود كه بنابر صلاحديد پزشك در فواصل بين ٣-١ هفته بيمار توسط پزشك ويزيت شده و رژيم تغذيه اي مناسب كه البته با تعيين سفارشات غذايي توسط خود بيمار ميباشد و همچنين با در نظر گرفتن تمام شرايط بيمار اعم از انواع حساسيتها، انواع بيماريها، فصول مختلف و دوره هاي مختلف رژيمي و …. به بيمار ارائه ميشود.
همچنين رژيمهاي لاغري ما مجهز به سيستم سوال و جواب انلاين پيامكي در مورد تغيير ناگهاني نوع رژيم غذايي بعنوان مثال در مهمانيها نيز ميباشد.

 

ورزش و فعاليت بدني و تغيير life style

لازم است بيمار همزمان با طي كردن دوره هاي لاغري و البته بطور خاص بلافاصله نيم ساعت پس از استفاده از هريك از دستگاههاي لاغري
ورزش هوازي داشته باشد.
اين مسئله كمك خواهد كرد تا سلولهاي چربي كه توسط دستگاهها خرد و شكسته شده اند در اثر فعاليت بدني و البته همراه با مصرف مايعات فراوان بصورت مواد زائد از طريق كليه ها و بعضا از طريق كبد دفع شده و به دور ريزي هرچه سريعتر چربيهاي زائد خرد شده كمك نمايد.
بطور خاصgolden time فعاليت ورزشي در بعد از دستگاهRF خداكثر ٦ ساعت پس از استفاده از دستگاه ميباشد.