واريسها و عروق سطحي

در اين روش با همراهي دوليزر الكساندرايت و ليزر ان دي ياگ خوني كه در عروق و واريسهاي سطحي در جريان است منعقد ميشود در اين شرايط با دونوع واكنش مواجه خواهيم بود برخي از عروق ريزتر و بخصوص عروقي كه بيشتر رنگ متمايل به آبي دارند بلافاصله بعد از ليزر ناپديد ميشوند و برخي عروق كه بعضا قرمز رنگ و يا قطور تر ميباشند در طي يك فرايند حداكثر دو ماهه جذب شده و ناپديد خواهند شد
لازم به ذكر است كه گاهي لازم است كه در طول يك يا دوماه اينده يك جلسه تكرار عروق واريسي را داشته باشيم

نمونه کار

dr dr dr