الكساندرايت ان دي ياگ

انواع ليزرها وIPL

١-اشعه IPL كه درواقع نور تشديد شده است و به فرمها و اسامي مختلف قابل استفاده است
٢-اشعه ليزر كه براساي طول موج به سه فرم
الكساندرايت، ان دي ياگ و دايود نامگذاري ميشود

 

مشخصات دستگاه های ما

مركز ما مجهز به دستگاه ليزر الكساندرايت2016/6 ساخت ايتاليا به نام Duetto-MT-EVO ميباشد وامتيازي كه نسبت به دستگاههاي الكساندرايت مشابه دارد تابش همزمان دو نوع ليزر الكساندرايت و ليزر ان دي ياگ ميباشد كه اين مسئله ٣ ويژگي متمايز و مثبت را براي دستگاه ما در مقايسه با دستگاههاي الكساندرايت ديگر ايجادنموده است:
١-باتوجه به مناسب بودن ليزرالكساندرايت صرفا براي پوستهاي سفيد و روشن دستگاه ما حتي براي پوستهاي تيره و افتاب گرفته هم قابل استفاده است.
٢-تابش همزمان دو نوع ليزر منجر به تاثيرگذاري بيشتر جهت از بين بردن موهاي زائد خواهدشد.
٣-تاثيرگذاري بيشتر تابش همزمان دو نوع ليزر منجر به كاهش تعداد جلسات لازم در حد ٢-٣ جلسه خواهد شد

DUETTO MT جديدترين نسل ليزرهاي EVO ميباشد كه علاوه بر افزايش اسپات سايز و برخي آپشنهاي ديگر ازقدرت و انرژي بيشتري نيز برخوردار است
دستگاه ما،تنها دستگاهي است كه با تابش همزمان ٢ نوع ليزر قدرتمند الكسانداريت و ان دي ياگ به وسعت عملكرد ما كمك فراوان نموده است:
١- تابش همزمان ٢ نوع ليزر باعث افزايش قدرت ليزر و در نتيجه تاثيرگذاري بيشتر ميشود و بالطبع ما براي رسيدن به پاسخ مطلوب باكاهش نياز به تعداد جلسات ليزر در حد ٢-٣ جلسهكاهش در مقام مقايسه با دستگاههاي مشابه مواجه خواهيم بود
٢- تابش همزمان ليزر ان دي ياگ و ليزر الكس اين امكان را به ما ميدهد كه با فراغ بال و اسودگي خاطر به ليزر همه افراد با تمام انواع تيپ پوستي حتي تيپهاي پوستي بسيار تيره اقدام نماييم بدون اينكه واهمه اي از سوختگي پوست داشته باشيم و اين ويژگي مثبت در دستگاههاي ليزري كه منحصرا مجهز به اشعه الكسانداريت بدون همراهي با ليزر ان دي ياگ هستند وجود ندارد همانطوريكه ميدانيم ليزر الكس بشدت جذب رنگدانه ملانين ميشود اين رنگدانه در تار موهاي سياه و همچنين در پوستهاي تيره وجود دارد بنابراين خطري كه در استفاده از ليزر الكس براي پوستهاي تيره در كمين است خطر سوختگي پوست ميباشد ما در استفاده منفرد از ليزر الكس براي پوستهاي تيره با مشكل دوجانبه مواجه هستيم
از يكسو بايد براي جلوگيري از سوختن پوست درجه ليزر را كاهش دهيم كه در انصورت ميزان پاسخدهي مطلوب بشدت كاهش مييابد يا اينكه براي رسيدن به پاسخ مطلوب انرژي و قدرت انرا افزايش دهيم كه در اينصورت خطر سوختگي پوست وجود دارد
خوشبختانه در دستگاه ما بدليل مجهز بودن به دونوع ليزر اين مشكل مرتفع شده است
٣- دستگاه ما مجهز به سيستم سرمايشي قوي cooling zimmer ساخت كشور المان ميباشد كه با توليد سرماي مطلوب و مناسب منجر به عدم احساس درد و سوختگي ميشود
٤- افزايش قطر spot size دستگاه در حد١٦ ميليمتر به ما اين امكان را ميدهد كه نسبت به دستگاههاي قبلي بتوانيم در مدت زمان كمتري (حدودا كاهش ٢٥ درصدي از نظر زمان) ليزر كل بدن را انجام دهيم
٥- بدليل داشتن ليزر ان دي ياگ همراه با ليزر الكس ميتوانيم استفاده مفيد و موثري از اين سيستم در درمان عروق سطحي و واريسي داشته باشيم
٦- حضور ليزر قدرتمند الكس به ما اين امكان را ميدهد كه در جهت درمان افراد با پوستهاي لك دار و افراد كك و مكي اقدام موثر داشته باشيم
٧- و در آخر تابش دو نوع ليزر قدرتمند الكس و ان دي ياگ در تلفيق و همراهي با هم و دست در دست هم گامي موثر در جوانسازي پوست شما بر ميدارد

a1

خنك كننده دستگاه ما

سيستم ما مجهز به دستگاه سرمايشي كولينگ ساخت شركت zimmerالمان ميباشد كه با توليد سرماي مناسب و مطلوب تا حد منفي ٩ درجه سانتيگراد مانع از سوختن پوست و همچنين مانع از احساس درد ميشود

a1

تعداد جلسات لیزر ما

اثيرگذاري بيشترتابش همزمان دونوع ليزر منجر به كاهش تعداد جلسات لازم در حد ٢-٣ جلسه خواهد شد و حدودا ٦ جلسه تابش اشعه ليزر كافيست تا بتوانيم با به تله انداختن موهايي كه در فاز رشد يا اناژن هستند حدودا ٩٥-٩٠ درصد موها را نابود كنيم