كك و مك و لكهاي صورت

درمان با ميكرونيدل

در روش ميكرونيدلينگ با توجه به توضيحات مفصلي كه قبلا در مورد آن داده شد پوست صورت تحريك ميشود كه ساخت وساز مجدد و سريع داشته باشد و به اصطلاح دوباره از نو تازه شود اين فرايند به خودي خود و به تنهايي منجر به كاهش و از بين رفتن لكهاي صورت ميشود مضاف براينكه ما در روش اختصاصي ميكرونيدلينگ خود ، از داروهاي روشن كننده مزوتراپي همانند: اسيداسكوربيك و ردي انس و.. نيز استفاده ميكنيم كه در از بين رفتن لكهاي صورت كمك موثري خواهد داشت

dr dr dr dr

درمان با ليزر

در اين روش با استفاده از طول موج ليزر الكساندرايت و خاصيت تمايل شديد اين طول موج براي جذب شدن به رنگدانه هاي پوست در تابش اين ليزر به كك و مك و لكهاي صورت كه در واقع از رنگدانه هاي ملانيني بيشتري نسبت به قسمتهاي سالم پوست برخوردار است در واقع به اصطلاح عاميانه نوعي سوختن و نابودي سلولهاي حاوي رنگدانه هاي ملانيني بالاتر(يعني سلولهاي تشكيل دهنده كك ومك)حادث ميشود كه منجر به ريزش سلولهاي مرده كك ومك در طي ١٠ روز اينده ميشود كه البته در برخي پوستهاي تيره تر بدليل رعايت كردن اصول ايمني جهت جلوگيري از اسيب پوست گاها لازم است يكماه بعد يك جلسه تكرار ليزر جهت كك و مك داشته باشيم
درضمن لازم است بمدت ١٠ روز قبل از ليزر از تركيب دو پماد كمك كننده استفاده شود كه توسط پزشك تجويز شده و همچنين بعد از ريختن كك و مكها نيز از فرمول تركيبي و معجزه اساي كليكمن بمدت ٣ ماه استفاده شود
در طول درمان كك و مك توصيه اكيد به استفاده از ضدافتاب ميشود

dr dr dr dr dr drd dr