كاشت ابرو

بهترین روش برای بهترین نتیجه گیری در کاشت ابرو روش FUT (همراه با جراحی ) می باشد.
بدین دلیل که در کاشت ابرو نیاز به تار موهای بلند داریم تا بتوانیم با دقت کافی جهت خواب موهای کاشت را ببینیم و سپس انها را دقيقا موازی و هم جهت با خواب دقيق موهای ابرو كنار آنها بکاریم و البته بدست اوردن تار موی بلند میسر نمی شود مگر در روش FUT.
افتخار ما اين است كه در کلینیک تخصصی “وستا” زیباترین و طبیعی ترین کاشت مو را مشاهده خواهید کرد. بدين دليل كه حفرات ایجاد شده جهت کاشت فوليكولهاي مو در ابرو بوسيله نازکترین سر سوزن ها ایجاد می شود،
این امر موجب می شود که قادر باشيم فوليكولهاي مو را بسيار متراکم و نزدیک هم بکاریم و نهايتا نتیجه اي عالی بدست اوریم.

ورم و ادم صورت شایع است که می توان با بستن باندی دور سر از انتقال ادم به پوست سر و صورت و چشم ها جلوگیری کرد.
همچنین،بالاتر قرار گرفتن سر و عدم مصرف نمک در کاهش و بهبود ادم موثر می باشد.