فرآیند ریزش و رشد مجدد موها بعد از عمل کاشت

ساقه ی موهای کاشته شده حدود 2 هفته بعد از کاشت و همراه با استحمام و دست کشیدن روی موها شروع به جدا شدن می کند بطوریکه حدودا تا 3 ماه پس از پیوند اکثر موهای کاشته شده دچار ریزش خواهند شد که البته هیچ جای نگرانی وجود ندارد به این دلیل که این ریزش فقط شامل ساقه ی مو می شود و ریشه ی موها سالم و قوی داخل پوست باقي خواهندماند. با گذر 3-4 ماه مجددا رشد مو از داخل فولیکولهای پیوند خورده آغاز می گردد که در عرض 6 ماه حدود 50 تا 70 درصد موها و پس از 10 الي 12 ماه تمام موها به رشد مناسب خود خواهند رسید .