روش پیشنهادی ما برای شما

اگر شما فردي هستید با وسعت طاسی بالا روش پیشنهادی ما به شما قطعا روش مختلط میباشد
اگر شما فردي هستید با طاسی مختصر در قسمت جلوی سر روش پیشنهادی ما به شما روشSUT(بدون عمل جراحی و به کمک دستگاه اتوماتیک میکرو موتور میباشد.
اگر شما فردی هستید که در غالب اوقات موی سر خود را از ته میتراشید و به هیچ عنوان دوست ندارید در حالت تيغ زده خط بخیه از پس سر شما دیده شود(هر چند خط بخیه به جا مانده بسیار باریک و اندک خواهد بود) روش پیشنهادی ما به شما روش SUT(بدون عمل جراحی) میباشد.
اگر شما فردی هستید که غالبا موهای خود را حداقل تا ۱cm بلند میکنید و نکته ای که بيشترازهمه برايتان حائز اهمیت است میزان تراکم موهایتان میباشد، روش پیشنهادی ما به شما روش مختلط یا روش FUT میباشد.
(لازم به ذکر است در صورتیکه که بلندی موهای شما معمولا ۱cm باشد خط بخیه به هیچ عنوان قابل رویت نخواهد بود.)
اگر شما دارای موهای مجعد و بعضا کرکی هستید روش پیشنهادی ما به شما FUT میباشد.