دستگاه شاك ويو

دستگاهshock wave

اثرات شاك ويو بطور اجمالي

١-كاهش وزن عمومي
٢-لاغري موضعي در سلوليتها و نواحي مورد نظر
٣-كشيدگي و سفتي پوست و از بين بردن افتادگي و شلي پوست
٤-كم رنگ شدن استرچ ماركها

تعداد جلسات و فواصل آنها

معمولا ١٠-١٢ جلسه با فواصل يك هفته يكبار كافيست تا نتيجه دلخواه و مناسب حاصل شود
مدت زمان كار كردن در هر ناحيه بدن حدودا ٤٠-٣٠ دقيقه ميباشد
بلافاصله بعد از اتمام هر جلسه ورزش نيمساعته لازم است بهمراه مصرف مايعات فراوان

تصوير دستگاه

dr