دستگاه آر اف

دستگاه آر اف

اثرات آر اف بطور خلاصه

جوانسازي و كشيدگي پوست صورت ، دست و غيره

اشعه RF همان اشعه راديو فركوانس است كه زمانيكه در تايم و انرژي و عمق مناسب به پوست تابانده شود منجر به تحريك ساخت كلاژن در عمق پوست و نهايت كاهش چين و چروكهاي پوستي كشيدگي و سفتي پوست و جواني و شادابي پوست ميشود
تاثيرات RF بلافاصله بعد از نيم ساعت قابل مشاهده خواهد بود كه البته اين تاثير موقتRF ميباشد كه بعد از ٢-٣ روز كاهش ميايد و تاثير اصلي RF حدودا بعد از 2 هفته و بدليل كلاژنسازي در عمق پوست قابل مشاهده خواهد بود كه البته با تكرار جلسات اين تاثيرات موقت بشكل دائمي و پايدار تبديل خواهند شد
ناگفته نماند كه بسياري از خانمها از اين تاثير موقت و زودهنگام RF قبل از مراسم و مهماني استفاده بهينه مينمايند

لاغري ، از بين بردن سلوليت و كاهش سايز موضعي

با استفاده از پروب لاغري دستگاه و همچنين در درجات بالاتر انرژي در طي ١٢-١٠ جلسه ميتوانيم لاغري و كاهش سايز محسوس در نواحي خاص بدن كه معمولا به رژيم غذايي مقاوم ميباشند (يعني نواحي سلوليت)بدست آوريم مثلا نواحي شكم، پهلوها ، بازوها و كنار ران

رفع غبغب

رفع غبغب چه در مورد افرادي كه غبغب برجسته و پرچربي دارند و چه در مورد افراديكه غبغب شل و لاغر ولي افتاده دارند كاربرد دارد
به اين شكل كه در مورد افراد با غبغب لاغر و شل و افتاده فقط از درجات خاصي از انرژي كه منجر به تايتنينگ و سفتي و كشيدگي پوست ميشود استفاده ميكنيم و در مورد افراديكه غبغب پر و گوشتالو دارند از همراهي ليپوليز و تجريه چربي به همراه تايتنينگ و كشيدگي پوست استفاده ميكنيم

تعداد و فواصل جلسات آر اف

معمولا ١٢-١٠ جلسه نيم ساعته براي بروز علائم و تغييرات دلخواه كافي ميباشد كه فواصل جلسات جهت كشيدگي و جوانسازي پوست يك هفته در ميان و جهت لاغري هفته اي يكبار ميباشد

تصويري از دستگاه آر اف

dr

نمونه كار ما از دستگاه آر اف

dr dr