تزريق ژل

انواع ژل

در اين مركز انواع ژلهاي مجوزداري كه استفاده ميشود عبارتنداز:تئوسيال، استيل ايج و ريوانس
لازم به ذكر است كه ژلهاي مجوزدار زيادي در ايران وجود دارند كه بعضا مبلغ قابل توجهي نسبت به ژلهاي نامبرده ارزان قيمت تر هم هستند كه بعلت نداشتن طرح شبرنگ و قانون كلي: احتياط شرط عقل است و جهت به حداقل رساندن احتمال عوارض ژل(وبا توجه به اينكه تزريق ژل نامناسب ميتواند خداي ناكرده عوارض غيرقابل جبران بهمراه داشته باشد)در اين مركز استفاده نميشود.

ماندگاري ژل

بسته به نوع ژل و منطقه تزريق و خصوصيات فردي هركس ميتواند بين ٤ تا ١٢ ماه متفاوت باشد.بديهي است كه تزريق ژل در مناطق با ميزان حركت بالاتر مثل لبها و يا خونرساني بالاتر با جذب سريعتر و ماندگاري كمتر همراه خواهد بود .همچنين مصرف مايعات و موادغذايي داغ به جذب سريعتر ژل كمك خواهد كرد

نمونه کارها

dr dr dr dr dr dr dr