تزريق بوتاكس

انواع بوتاكس در مركز ما

انواع بوتاكسهاي مجوز دار موجود در ايران كه در مركز ما مورد استفاده قرارميگيرند عبارتنداز؛
١-نورونوكس ساخت كره
٢-ديسپورت ساخت انگليس

ماندگاري بوتاكس

معمولا ماندگاري بوتاكس بين ٣تا ٥ ماه متغير است ولي توصيه ميشود تزريق مجدد بوتاكس با فواصل حداقل ٦ ماه يكبار انجام شود مگر در اقاياني كه بخصوص ورزشهاي سنگين و حرفه اي انجام ميدهند و با كاركرد بالاي عضلاني

مراقبتهاي بعد از بوتاكس

-پرهيز از خم شدن به جلو ،عقب ،راست يا چپ حدودا تا ٦ ساعت بعد از تزريق
-عدم ورزش و فعاليت سنگين تا ٣ روز بعد از تزريق
-عدم خاراندن و مالش پيشاني و نواحي تزريق تا ٣ روز بعداز تزريق
-اخم كردن و بالا انداختن ابروها تا ٣ روز بعداز تزريق هرزمان كه يادتان بيفتد
تحريكات گرمايي ،ليزر،هايفو و … منجر به كاهش طول مدت اثر بوتاكس خواهدشد

نمونه کار

dr